background

Leczenie bólu Lublin

Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu ból jest to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem (tzw. bodźców nocyceptywnych).

Istnieje wiele klasyfikacji bólu, m.in. ze względu na czas trwania, lokalizację dolegliwości lub patofizjologiczne zmiany zachodzące w tkankach. Dzisiejsza medycyna pozwala na skuteczne leczenie bólu niezależnie od jego klasyfikacji.

Szczególnym rodzajem bólu jest ból neuropatyczny towarzyszący takim chorobom jak półpasiec lub cukrzyca. Poza samymi dolegliwościami bólowymi chory odczuwa różne objawy towarzyszące takie jak: drętwienia, mrowienia, pieczenie, palenie lub przeszywające prądy. Nierzadko chory skarży się również na osłabienie czucia dotyku lub temperatury w okolicy bolesnych miejsc, lub wręcz przeciwnie, podaje znaczną nadwrażliwość na dotyk.

Leczenie bólu przewlekłego

Najbardziej uciążliwą formą bólu jest ból przewlekły, niezależnie od jego przyczyny. Jest to ból, który utrzymuje się stale lub pojawia się nawrotowo w czasie dłuższym niż 3 miesiące. Związany jest z patologicznymi procesami zachodzącymi w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Z uwagi na subiektywny charakter odczuwanych dolegliwości oraz przedłużający się czas choroby, pacjenci z bólem przewlekłym bardzo często spotykają się z brakiem zrozumienia nie tylko ze strony społeczeństwa, ale także najbliższych.

Ważna jest świadomość, że ból przewlekły jest chorobą, którą można skutecznie leczyć powodując znaczące lub całkowite ustąpienie dolegliwości oraz, co najważniejsze, poprawiając komfort życia pacjenta. Celem zwiększenia efektywności terapia bólu przewlekłego wymaga wieloaspektowego i wielodyscyplinarnego podejścia. Dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa dolegliwościom nie tylko z wyspecjalizowanym zespołem, ale też najnowszymi trendami w leczeniu w oparciu o wiedzę z ośrodków o najwyższym stopniu referencyjności, szkoleń i wytycznych Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Leczenie bólu Lublin — leczymy między innymi:

 • Ostre oraz przewlekłe bóle głowy
 • Bóle głowy typu napięciowego
 • Bóle migrenowe
 • Klasterowe bóle głowy
 • Neuralgię nerwu trójdzielnego
 • Bóle twarzy
 • Ostre oraz przewlekłe bóle kręgosłupa
 • Bóle kończyn
 • Bolesną polineuropatię cukrzycową
 • Bóle popółpaściowe
 • Bóle w przebiegu choroby nowotworowej

 

W związku z wieloaspektowym i indywidualnym podejściem lekarzy Centrum Junoszy 10 Lublin do leczenia bólu, pierwsze wizyty trwają 30 minut. W ich trakcie możecie Państwo liczyć na identyfikację możliwie wszystkich problemów z bólem, ustalenie kierunku terapii, wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii, zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych czy psychoterapii.

 

Leczenie migreny

Migrena jest zaburzeniem charakteryzującym się nawracającymi atakami silnych bólów głowy, którym mogą towarzyszyć inne dolegliwości takie jak: nudności i/lub wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk i/lub zapach lub zawroty głowy. Bóle głowy zazwyczaj pojawiają się jednostronnie, mają charakter pulsowania, nasilają się podczas aktywności fizycznej. Czasem napad migreny może być poprzedzony serią objawów, które nazywamy aurą. Najczęściej pacjenci skarżą się na zaburzenia widzenia, drętwienia w obrębie ciała, zaburzenia mowy, a nawet niedowłady. I właśnie ze względu na obecność objawów poprzedzających Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy ICHD-3 dzieli migrenę na dwie główne kategorie, tzn. migrenę bez aury i migrenę z aurą.

Napad migreny może trwać od 4 do 72 godzin, najczęściej nie dłużej niż 24 godziny. Ze względu na częstotliwość występowania napadów bólowych wyróżniamy migrenę epizodyczną oraz migrenę przewlekłą. Osoby z migreną epizodyczną cierpią z powodu bólów migrenowych rzadziej niż 15 dni w miesiącu. Natomiast chorzy na migrenę przewlekłą odczuwają bóle głowy przez min. 15 dni w miesiącu, w czasie dłuższym niż trzy kolejne miesiące, z zaznaczeniem, że co najmniej przez 8 dni w miesiącu bóle głowy mają charakter migrenowy.

Migrena znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie powodując bardzo często znaczące obniżenie produktywności, a nawet absencję w pracy lub w szkole. Występowanie zdiagnozowanej migreny oraz migreny prawdopodobnej w szacuje się na ok. 26% całej populacji polskiej, co daje około 8 117 780 osób w Polsce. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikuje dane dotyczące absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS wg jednostek chorobowych Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Wg szacunków średnio stwierdza się 95 088 dni absencji chorobowej w ciągu roku z tytułu zwolnień lekarskich wystawionych osobom z rozpoznaniem migreny.

W Centrum Medycznym Junoszy 10 w Lublinie leczenie migreny dobieramy do pacjenta indywidualnie. Pod uwagę należy wziąć m.in. występowanie aury, czas trwania choroby, częstotliwość ataków, a także aktywność zawodową pacjenta. Na rynku mamy dostępny szereg leków, które z powodzeniem stosujemy u chorych.

Leczenie bólów kręgosłupa

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 roku podają, że najczęściej występującymi chorobami i dolegliwościami przewlekłymi, dotykającymi ponad 1/4 ogółu osób dorosłych w Polsce, były wysokie ciśnienie krwi i bóle dolnej partii pleców. Bóle kręgosłupa możemy podzielić, z uwagi na lokalizację: na bóle odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego. Dodatkowo istotne jest określenie konkretnej przyczyny bólu. Są to m.in. urazy, infekcje, choroby nowotworowe lub uszkodzenie korzeni nerwowych wychodzących z rdzenia kręgowego. Przeważająca większość to bóle niespecyficzne, które najczęściej są spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi i przeciążeniowymi.

Do takich zmian przyczynia się charakter pracy zawodowej, w której obciążające zarówno jest spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej. jak i nieprawidłowe wykonywanie pracy fizycznej. Niemały wpływ ma także prowadzony styl życia z małą ilością aktywności fizycznej. Podobnie jak w innych rodzajach bólów, oceniamy również czas trwania dolegliwości bólowych. Ból ostry trwa krócej niż 3 miesiące i wywołany jest przez konkretny bodziec (np. dźwignięcie lub uraz). Ból przewlekły utrzymuje się lub nawraca w czasie dłuższym niż 3 miesiące stając się chorobą samą w sobie.

Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, najważniejsza jest profilaktyka. Modyfikacja stylu życia polegająca na utrzymywaniu diety, redukcji masy ciała i podjęciu umiarkowanej aktywności fizycznej, a także zachowanie odpowiedniej higieny pracy są czynnikami, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy samopoczucia. Jeżeli dolegliwości się już pojawią, w leczeniu bólu kręgosłupa bardzo istotne jest szybkie wdrożenie skutecznej terapii, żeby zapobiec długotrwałym powikłaniom oraz konwersji bólu ostrego w ból przewlekły. W terapii oraz zapobieganiu nawrotom choroby bardzo istotną rolę odgrywa rehabilitacja, w tym zabiegi manualne, fizykoterapia oraz ćwiczenia indywidualne. W razie potrzeby w leczeniu stosujemy farmakoterapię, która skutecznie uśmierza ból ostry oraz przewlekły, a także zabiegi akupunktury oraz akupresury.

Leczenie bólu — Centrum Medyczne Junoszy 10 Lublin — zapraszamy!

 

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: