background

Leczenie zaburzeń pamięci Lublin

Zaburzenia pamięci najczęściej zaczynają się podstępnie i stopniowo postępują. Utrzymujące się zaburzenia koncentracji, problemy z zapamiętywaniem lub zapominanie się, mogą mieć podłoże związane z przemęczeniem i stresem, zaburzeniami nastroju, niedoborami witaminowymi, albo też chorobami metabolicznymi.

Jednakże zaburzenia pamięci mogą być również objawem schorzeń neurologicznych jak guzy mózgu, infekcje w obrębie układu nerwowego lub wodogłowie. Zwłaszcza jeżeli zaburzenia pamięci i orientacji rozwinęły się nagle w trakcie kilku dni lub tygodni.

Z kolei u osób starszych zaburzenia pamięci postępują powoli, czasami niezauważalnie dla rodziny. Są to np. problemy z identyfikacją daty, dnia tygodnia, powtarzanie tych samych pytań, niepoznawanie znanych sobie miejsc lub ludzi, a także trudności z wysłowieniem się. Mogą to być objawy zespołu otępiennego.

Leczenie zaburzeń pamięci Lublin – CM Junoszy 10

W Centrum Medycznym Junoszy 10 Lublin leczenie zaburzeń pamięci obejmujemy dwutorowo. W zależności od pacjenta udzielamy pomocy neurologicznej, ale także tej z zakresu medycyny stylu życia – stosunkowo młodego i interdyscyplinarnego działu medycyny skupiającego się na zmianie codziennych zachowań, przeciwdziałaniu chorobom, odwracaniu ich skutków i wspieraniu procesu leczenia.

Kobieta z zaburzeniami pamięci

Nie jest to problem rzadki, a biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństw, będzie dotyczył coraz liczniejszej grupy pacjentów. Badania z ostatnich lat wskazują, że rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych wynosi ok. 1,5% dla osób w wieku 65 lat. Jednocześnie obserwuje się podwajanie się tej wartości co cztery lata, w związku z czym w wieku 90 lat osiąga ona wartość nawet 30%.

Do pierwszych niepokojących sygnałów zaburzeń otępiennych zaliczamy zapominanie, gdzie położyło się daną rzecz lub problemy z przypomnieniem sobie nazw przedmiotów lub imion znanych osób. W późniejszym okresie obserwujemy problemy z identyfikacją daty, dnia tygodnia, powtarzanie tych samych pytań, niepoznawanie znanych sobie miejsc lub ludzi, a także trudności z wysłowieniem się. Objawy takie, zwłaszcza u starszych pacjentów, sugerują występowanie zespołu otępiennego. Może on rozwinąć się na podłożu chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona. Inną częstą przyczyną są tzw. otępienia naczyniopochodne, które dotyka pacjentów po udarach mózgu lub pojawia się w przebiegu przewlekłych zmian niedokrwiennych w ośrodkowym układzie nerwowym. Zaburzenia pamięci na tym podłożu niestety są postępujące oraz trudne w leczeniu, niestety z rozwojem choroby doprowadzają one do śmierci pacjenta. Warto podkreślić, że według badań, choroba Alzheimera i inne zaburzenia otępienne plasują się wśród 10 najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. W Centrum Medycznym Junoszy 10 oferujemy konsultacje neurologiczne z wykwalifikowanymi specjalistami z dziedziny neurologii, którzy na podstawie wywiadu oraz badań dodatkowych postawią diagnozę oraz wdrożą odpowiednie leczenie spowalniające przebieg choroby. Dodatkowo stawiamy na edukację, nie tylko pacjenta, ale także rodziny w zakresie samej choroby jak i postępowania, które może pomóc zmniejszyć występujące objawy.

Nie każdy problem z pamięcią to od razu otępienie. Częstym problemem obserwowanym w populacji pacjentów w podeszłym wieku są tzw. łagodne zaburzenia poznawcze. Czynności poznawcze umożliwiają nam postrzeganie i przetwarzanie informacji za pomocą myśli i języka oraz utrwalanie wiedzy w pamięci. Dzięki temu jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować w środowisku oraz nawiązywać interakcje z innymi ludźmi. Łagodne zaburzenia poznawcze polegają na pogorszeniu sprawności niektórych procesów, ale bez towarzyszącego otępienia. Zazwyczaj dotyczą funkcji pamięciowych na podłożu upośledzenia koncentracji i odtwarzania informacji. Często, po dłuższym skupieniu, pacjent jest jednak w stanie przypomnieć sobie dane informacje. Co istotne zaburzenia te nie utrudniają codziennego funkcjonowania.

Nie należy zapominać o rzadszych, ale potencjalnie uleczalnych przyczynach zaburzeń pamięci. Zaliczamy do nich guzy mózgu, infekcje w obrębie układu nerwowego lub wodogłowie. Stany te podejrzewamy w sytuacjach kiedy zaburzenia pamięci i orientacji rozwinęły się nagle w trakcie kilku dni lub tygodni. Wymagają one szybkiej diagnozy oraz niezwłocznego wdrożenia leczenia. Dlatego też, w przypadku zauważenia problemów z pamięcią o nagłym początku nie należy ich bagatelizować, tylko natychmiast zgłosić się na konsultację z neurologiem.

Warto również zauważyć, że utrzymujące się przez dłuższy czas zaburzenia koncentracji, problemy z zapamiętywaniem lub zapominanie się, mogą mieć podłoże związane z niedoborami witaminowymi, chorobami metabolicznymi lub zaburzeniami hormonalnymi. Z tego powodu często potrzebna jest konsultacja specjalisty chorób wewnętrznych, który pomoże w identyfikacji problemu.

Dodatkowo istotny wpływ na funkcjonowanie poznawcze, niezależnie od wieku, ma nasz tryb życia, zwłaszcza przemęczenie i stres, dieta, stosowane używki oraz (co może być zaskakujące) stopień aktywności fizycznej. Z tego powodu w Centrum Medycznym Junoszy 10 proponujemy konsultację ze specjalistą Medycyny Stylu Życia, która ma na celu zmianę codziennych zachowań, przeciwdziałanie chorobom, odwracanie ich skutków i wspieranie procesu leczenia.

W związku ze szczegółowym i indywidualnym podejściem lekarzy Centrum Junoszy 10 w Lublinie pierwsze wizyty w naszej przychodni trwają ok. 30 minut. Pozwala to na dokładne zapoznanie się z problemem pacjenta, co w przypadku zaburzeń pamięci ma szczególne znaczenie. W trakcie wizyty pacjenta z podejrzeniem zespołu otępiennego wskazana jest obecność członka najbliższej rodziny, który pomoże uzupełnić wywiad oraz będzie mógł zdobyć niezbędną wiedzę w postępowaniu z osobą dotkniętą otępieniem.

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: