background
Biografia

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stypendystka programu Erasmus w Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.

Nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Absolwentka studiów podyplomowych „Medycyna Bólu” MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

W swojej praktyce zajmuję się w szczególności diagnostyką i leczeniem bólu przewlekłego różnego pochodzenia, napięciowych oraz migrenowych bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, bolesną polineuropatią cukrzycową, a także innymi chorobami neurologicznymi.

Przyjmuje pacjentów w języku angielskim i włoskim.