background
Biografia

Ukończyłam Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalizację z neurologii odbyłam w Klinice Neurologii i Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Aktualnie odbywam szkolenie specjalizacyjne z medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie

Ukończyłam specjalistycznych kursów m.in. kurs diagnostyki USG doppler tętnic domózgowych. Jestem również certyfikowanym instruktorem pierwszej pomocy medycznej z certfikatem Emergency First Response z siedzibą w Bristolu.

Pracuję jako konsultant neurologii w wielu ośrodkach, zarówno wojewódzkich jak i powiatowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy lekarza neurologa, które zdobywałam pracując w poradniach specjalistycznych, w Oddziałach Neurologii (w tym tych o najwyższym stopniu referencyjności), w Ośrodku Rehabilitacji, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Dodatkowo swoją wiedzę oraz praktykę w zakresie stanów nagłych zdobywałam w Oddziałach Ratunkowych oraz Izbach Przyjęć wielu szpitali.