background

Rehabilitacja i fizjoterapia

Rehabilitacja to dział medycyny zapewniający pacjentowi wsparcie oraz podejmujący działania poprawiające kondycję oraz sprawność fizyczną osoby chorej. Zabiegi rehabilitacyjne stosujemy po urazach, operacjach oraz jako formę leczenia wielu chorób i ich powikłań.

Wyróżniamy wiele typów rehabilitacji w zależności od rodzaju choroby oraz jej zaawansowania. Do wyboru mamy rehabilitację neurologiczną, kardiologiczną i pulmonologiczną, rehabilitację dla pacjentów z chorobami nowotworowymi i chorobami narządu ruchu, a także cieszącą się coraz większym zainteresowaniem rehabilitację dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Zabiegi rehabilitacyjne stosuje się w warunkach szpitalnych, trybie ambulatoryjnym oraz w domu pacjenta. Zawsze jednak pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Przed rozpoczęciem cyklu zabiegów fizjoterapeuta musi zapoznać się z wywiadem chorobowym, stosowanymi lekami oraz przeprowadzić badanie. Dopiero wtedy jest w stanie ułożyć plan zabiegów odpowiadający potrzebom konkretnego pacjenta.

Wyróżniamy różne rodzaje zabiegów. Jedną z najpopularniejszych metod jest klasyczna terapia manualna, która ma na celu złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji chorych części ciała. Najczęściej stosowana jest w leczeniu zaburzeń kręgosłupa oraz stawów. W jej przebiegu stosuje się różnego rodzaju masaże, mobilizacje oraz manipulacje w obrębie stawów, mięśni oraz powięzi. Kolejnym typem zabiegów jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. W jej trakcie pacjent wykonuje różnego rodzaju ruchy z obciążeniem, ćwiczy na przyrządach lub wykonuje treningi rozciągająco-rozluźniające. Jest o bardzo skuteczna i nieinwazyjna metoda leczenia, która poprawia nie tylko sprawność fizyczną, ale też wydolność. Kolejną grupę stanowi fizykoterapia, na którą składa się całe spektrum różnorodnych zabiegów. Najczęściej stosuje się te z użyciem ultradźwięków, prądu elektrycznego, fal elektromagnetycznych, lasera, a także temperatury. Szerokim działem fizykoterapii jest również hydroterapia, czyli leczenie z użyciem wody.

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje swoim zakresem wiele różnych schorzeń wymagających indywidualnego oraz specyficznego podejścia. W Centrum Medycznym Junoszy 10 oferujemy konsultacje z fizjoterapeutą mającym wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia o podłożu neurologicznym.

Rehabilitacja odgrywa ogromną rolę w leczeniu po przebytym udarze mózgu. Jej głównym celem jest jak najszybszy powrót pacjenta do sprawności i usamodzielnienia. Kluczowe są już pierwsze dni w szpitalu, gdzie przyłóżkowo pionizuje się pacjenta oraz ćwiczy biernie niewładne kończyny. W późniejszym czasie wprowadza się naukę chodzenia oraz włącza ćwiczenia czynne. Zadaniem rehabilitacji poudarowej w warunkach ambulatoryjnych jest dalsza poprawa sprawności oraz kondycji. Podaje się, że z uwagi na plastyczność mózgu, najlepszy czas trwania rehabilitacji poudarowej to około 6 miesięcy. Jednakże zabiegi rehabilitacyjne z powodzeniem mogą być prowadzone dłużej, zwłaszcza, jeżeli cały czas widzimy postęp i korzyści dla chorego.

Jednym z najczęstszych problemów, z jakim pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty są dolegliwości bólowe. Pojawiają się one na podłożu zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, po przebytych urazach oraz po operacjach. Znacząco obniżają jakość życia i niejednokrotnie ograniczają codzienne funkcjonowanie. Wykwalifikowany fizjoterapeuta jest w stanie odpowiednio dobrać zabiegi poprawiając samopoczucie, co prowadzi do zmniejszenia ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych. Dodatkowo poprzez edukację oraz zalecenia dla pacjenta jest w stanie wpłynąć na wdrożenie aktywności fizycznej oraz unikanie szkodliwych czynników. Przyczynia się to do długotrwałej poprawy stanu zdrowia oraz niejednokrotnie do wyleczenia.

Inną grupą chorób neurologicznych wymagającą współpracy z fizjoterapeutą są te, które objawiają się dysfunkcją ruchową. Wsparcie chorych ze stwardnieniem rozsianym w jak najdłuższym utrzymaniu pełnej sprawności i samodzielności oraz łagodzenie dolegliwości bólowych mają niebagatelny wpływ zarówno na funkcjonowanie fizyczne, ale również psychiczne. Należy również pamiętać, że nawet w chorobach potencjalnie nieuleczalnych i postępujących takich jak choroba Parkinsona, różnego rodzaju polineuropatie i miopatie, rehabilitacja istotnie poprawia jakość życia.

W Centrum Medycznym Junoszy 10 wychodzimy naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na usługi rehabilitacyjne i oferujemy konsultacje z wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Nasz specjalista zdobywał doświadczenie pracując w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Dodatkowo stale się dokształca na kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji neurologicznej. W Centrum Medycznym Junoszy 10 pracujemy na miejscu z pacjentem, jednocześnie edukując jak wdrażać zachowania prozdrowotne. Wszystko to ma na celu powrót do pełnej sprawności chorego oraz podniesienie komfortu codziennego życia jego oraz bliskich.

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: