background

Zaburzenia naczyniowe

Lekarze CM Junoszy 10 to wieloletni specjaliści, którzy swoje doświadczenie zdobywali przede wszystkim na oddziałach neurologicznych, pododdziałach udarowych i na szpitalnych oddziałach ratunkowych ośrodków o wysokim stopniu referencyjności. Dlatego wiedzą, jak istotne jest szybkie uchwycenie i odpowiednie leczenie objawów spowodowanych utrudnionym dopływem krwi do mózgu. Kluczowe dla pacjenta jest w takim przypadku natychmiastowe dotarcie do szpitala oraz podjęte niezwłoczne działania.

Według definicji WHO z 1970 r., udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, których przyczyną są zmiany naczyniowe. Do zaburzeń ogniskowych zaliczamy – niedowłady kończyn, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia lub opadnięcie kąta ust. Do objawów uogólnionych udaru mózgu należą m. in. zaburzenia przytomności i świadomości oraz napady padaczkowe.

Według WHO, udar jest drugą co do częstości przyczyną zgonu i najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności wśród populacji. Wg raportu z 2021 roku: „Stan polskiej neurologii oraz kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030r. udar mózgu jest drugim najważniejszym problemem zdrowotnym w Polsce.

W klasyfikacji udarów ze względu na mechanizm wyróżniamy: udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Udar niedokrwienny jest spowodowany zamknięciem jednej lub wielu tętnic, które odżywiają komórki nerwowe w mózgu. Zamknięcie dopływu krwi do mózgu może być powodowane przez zatory lub nawarstwienie blaszek miażdżycowych. Udar niedokrwienny zdecydowanie najczęstszy i stanowi ok. 80-85% wszystkich udarów mózgu. Udar krwotoczny dzielimy na krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Są one spowodowane pęknięciem tętnic doprowadzających krew do mózgu. Pęknięcie może nastąpić na skutek osłabienia naczynia przez tętniaka lub przez gwałtowny skok ciśnienia tętniczego.

Oba typy udarów mają jednak takie same następstwa – definitywne uszkodzenie komórek nerwowych, które grozi poważnymi konsekwencjami w postaci trwałej niepełnosprawności, a nawet zgonu.

W Centrum Medycznym Junoszy 10 oferujemy opiekę lekarską po przebytym przemijającym ataku niedokrwiennym oraz po udarze mózgu. Szczególną uwagę przywiązujemy do przyczyn, które do choroby doprowadziły. Pomimo że udar daje trwałe następstwa o podłożu neurologicznym, to najczęściej spowodowany jest chorobami narządów wewnętrznych. Spośród przyczyn można wymienić: zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę czy cukrzycę.

Przemijający atak niedokrwienny (TIA) objawia się podobnie jak udar. Spowodowany jest krótkotrwałym zaburzeniem dopływu krwi do mózgu. Jednakże, w odróżnieniu od udaru mózgu, objawy TIA nie trwają dłużej niż 24 godziny oraz nie pozostawiają po sobie trwałych następstw. Jeżeli wykonamy badanie obrazowe głowy np. tomografię lub rezonans, nie znajdziemy tam cech uszkodzenia tkanki mózgowej.

Dlatego też w naszym centrum opieka nad pacjentem po przebytym incydencie naczyniowym przebiega trzytorowo. Poza konsultacjami neurologicznymi, proponujemy opiekę lekarza internisty oraz rehabilitanta.

Specjalista chorób wewnętrznych diagnozuje oraz leczy choroby, które mogły być podłożem udaru, zapobiegając w ten sposób ich kolejnym powikłaniom. Dodatkowo w Centrum Medycznym Junoszy 10 kładziemy szczególny nacisk na profilaktykę, nie tylko pierwotną (czyli poprzedzającą wystąpienie choroby), ale także wtórną (czyli taką, którą wdrażamy po udarze mózgu celem minimalizacji ryzyka nawrotu). Zachęcamy zatem do konsultacji z naszym specjalistą zajmującym się Medycyną Stylu Życia, która ma na celu promocję zdrowia oraz modyfikację codziennych zachowań, takich jak: odżywanie, aktywność fizyczna, redukcja stresu oraz zaprzestanie spożywania używek. Wszystko to w oparciu o wyniki badań naukowych oraz aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Natomiast nasz fizjoterapeuta pomaga w powrocie do sprawności po przebytym udarze mózgu. Wiemy, jak ważna jest szybko wdrożona rehabilitacja, już przy łóżku szpitalnym chorego. Stosuje się ćwiczenia oddechowe, profilaktykę przeciwodleżynową oraz ćwiczenia kończyn, minimalizując ryzyko zakrzepicy. Celem rehabilitacji ambulatoryjnej jest dalsza poprawa funkcji ruchowych niewładnych kończyn oraz możliwe jak największe usamodzielnienie pacjenta w czynnościach codziennych. W Centrum Medycznym Junoszy 10 zapewniamy konsultacje oraz opiekę fizjoterapeuty, który swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Nasza kadra zapewnia pacjentom po przebytym udarze mózgu wielospecjalistyczną opiekę opartą o sprawdzone leczenie zgodne z wytycznymi towarzystw naukowych. Pracujemy z pacjentem i jego rodziną, podnosząc komfort ich codziennego życia oraz pomagając w powrocie do sprawności.

 

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: