background

Neurolog Lublin

Neurolog Lublin — w Centrum Medycznym Junoszy 10 w Lublinie prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Mając na uwadze specyfikę i różnorodność schorzeń neurologicznych, stawiamy na indywidualne podejście do każdego przypadku. Dodatkowo zwracamy szczególną uwagę na profilaktykę oraz promujemy zachowania prozdrowotne, które mają na celu zapobieganie nasilaniu objawów oraz nawrotów dolegliwości, a także spowalniają lub uniemożliwiają rozwój choroby. W CM Junoszy 10 neurolog Lublin podchodzimy do każdego pacjenta indywidualnie, kompleksowo oceniając jego stan zdrowia.

We wrześniu 2021 roku opublikowano raport „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.”, opracowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Według autorów 5 milionów pacjentów w Polsce cierpi na schorzenia o podłożu neurologicznym. Choroby te znacząco obniżają komfort życia, powodują znaczne dolegliwości bólowe oraz wpływają na funkcjonowanie poznawcze. Nierzadko są przyczyną niepełnosprawności, a także przedwczesnej śmierci. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa będziemy obserwować stały wzrost liczby chorych na zaburzenia neurologiczne.

Raport wskazuje jednoznacznie, że udary mózgu stanowią drugi najważniejszy problem zdrowotny w Polsce, plasując się zaraz po zawale mięśnia sercowego. Na czwartym miejscu w ogólnej klasyfikacji problemów zdrowotnych, niezależnie od wieku i płci, znajdują się bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Bardzo istotnym wnioskiem podanym w raporcie jest również konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na leczenie zespołów bólowych głowy. Schorzenia te cechują się najwyższą chorobowością i liczbą lat przeżytych w niepełnosprawności spośród wszystkich chorób neurologicznych.

Neurolog Lublin — zakres porad neurologicznych

W Centrum Medycznym Junoszy 10 w Lublinie diagnozujemy i leczymy m.in:

  • Ból – ostre oraz przewlekłe bóle głowy, bóle głowy typu napięciowego, bóle migrenowe, klasterowe bóle głowy, neuralgię nerwu trójdzielnego, nietypowe bóle twarzy. Ostre oraz przewlekłe bóle kręgosłupa – na podłożu zmian zwyrodnieniowych, a także pourazowe oraz pooperacyjne, niespecyficzne bóle krzyża, bóle kończyn, bolesną polineuropatię cukrzycową, bóle popółpaściowe, bóle w przebiegu choroby nowotworowej, przewlekłe bóle pourazowe, bóle pochodzące z układu mięśniowo-szkieletowego.
  • Zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi – pochodzenia ośrodkowego tj. w wyniku uszkodzenia mózgu lub pochodzenia obwodowego, czyli wynikające z uszkodzenia lub zaburzeń funkcji błędnika.
  • Zaburzenia pamięci – zaburzenia otępienne o różnym podłożu, choroba Alzheimera, łagodne zaburzenia poznawcze.
  • Zaburzenia naczyniowe – objawy pozostałe po przebytym udarze mózgu lub krwotoku śródmózgowym (zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, niedowłady kończyn, zaburzenia widzenia), przebyte przemijające niedokrwienie mózgu (TIA).
  • Powikłania neurologiczne po COVID-19 – zaburzenia pamięci i koncentracji, „mgła mózgowa”, osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, szumy uszne, parestezje, czyli nieprzyjemne drętwienia i mrowienia w różnych częściach ciała.
  • Zaburzenia ruchowe – drżenie kończyn lub głowy, ruchy mimowolne, choroba Parkinsona.
  • Choroby nerwów obwodowych – objawiające się drętwieniem oraz mrowieniem kończyn lub twarzy, a także osłabieniem mięśni; np. porażenie nerwu twarzowego, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, porażenie nerwu strzałkowego, polineuropatie o różnym podłożu.
  • Zaburzenia napadowe – padaczka, napady drgawkowe, omdlenia, migrena.

 

Neurolog Lublin - interpretacja wyników

 

Zlecamy oraz interpretujemy wyniki badań

W zależności od potrzeby zlecamy oraz interpretujemy wyniki badań dodatkowych np. elektroencefalografii (EEG), elektromiografii (EMG), USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych, RTG kręgosłupa, badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy i kręgosłupa, Videonystagmografii (VNG – badanie funkcji błędnika) oraz badań laboratoryjnych krwi. Mają one na celu zwiększenie skuteczności prawidłowej diagnozy oraz dostosowanie odpowiedniego leczenia.

Nie można jednak zapominać, że niejednokrotnie najistotniejszy jest wywiad, czyli informacje podane przez pacjenta podczas wizyty. Prawidłowo zebrany wywiad lekarski zawiera informacje na temat aktualnych dolegliwości, dotychczasowej diagnostyki i leczenia, przyjmowanych obecnie leków, zdiagnozowanych u pacjenta chorób, alergii oraz przebytych operacji.

Z tego powodu przypominamy, że do pierwszej wizyty niezbędne będą: informacje o wszystkich chorobach pacjenta, lista przyjmowanych przez pacjenta leków, karty informacyjne ze szpitala oraz wyniki wykonanych dotychczas badań.

Dbamy szczególnie o zdrowie Lublinian i mieszkańców województwa lubelskiego. Dlatego cieszymy się bardzo, że trafiłeś na stronę Centrum Junoszy 10 Lublin, wpisując w wyszukiwarkę hasło neurolog Lublin.

W związku ze szczegółowym i indywidualnym podejściem lekarzy neurologów Centrum Junoszy 10 w Lublinie pierwsze wizyty w naszej przychodni trwają ok. 30 minut. W ich trakcie możecie Państwo liczyć na identyfikację problemu, ustalenie kierunku terapii, czyli wprowadzenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego lub zabiegów rehabilitacyjnych, zlecenie diagnostyki oraz edukację na temat profilaktyki.

 

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: