background

Zawroty głowy

Zawroty głowy określane są jako subiektywne odczucie wirowania, kołysania, braku stabilności lub trudności z utrzymaniem równowagi. Pacjenci często podają, że „czują się jak pijani” lub „jakby byli na statku”. Z pozoru trywialne zawroty głowy mogą poważnie utrudniać codzienne czynności: chodzenie, jazdę samochodem, ale także pracę. Objawy te mogą pojawiać się napadowo na kilka lub kilkanaście sekund, utrzymywać się po kilka godzin, ale też występować przewlekle.

Statystycznie uważa się, że zawroty głowy dotyczą ok. 5–10% populacji ogólnej. Warto jednak zaznaczyć, że częstość ich występowania jest skorelowana z wiekiem i wzrasta po 65. roku życia nawet do 30%.

Zawroty głowy powstają najczęściej na skutek uszkodzenia różnych części układu nerwowego, które wspólnie nazywamy układem równowagi. Zaliczamy do nich błędnik (narząd znajdujący się w uchu środkowym), ośrodki mózgu kontrolujące równowagę oraz postawę ciała, receptory znajdujące się w układzie mięśniowo-szkieletowym (tzw. receptory czucia głębokiego) oraz narząd wzroku.

Z uwagi na miejsce uszkodzenia zawroty dzielimy na pochodzenia obwodowego i ośrodkowego.

Zawroty obwodowe są związane z dysfunkcją i uszkodzeniem ucha wewnętrznego, w którym znajduje się narząd równowagi – błędnik. Może być to związane m.in z przebytymi operacjami, zapaleniami, urazami lub nowotworami. Dodatkowo podłożem zawrotów głowy może być uszkodzenie nerwu przedsionkowego, który unerwia błędnik lub choroba Meniere’a związana z nadmiernym gromadzeniem się płynu w błędniku. Badania epidemiologiczne wskazują, że większą cześć są tzw. łagodne położeniowe zawroty głowy związane z nieprawidłowym pobudzeniem błędnika, przez znajdujące się w nim otolity (niewielkie kamyczki pobudzające odpowiednie receptory).

Zawroty ośrodkowe są związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Mogą pojawić się jako powikłania po udarze mózgu lub po urazach głowy oraz jako jeden z objawów nowotworów, chorób zapalnych lub innych uszkadzających komórki nerwowe. Na uwagę zasługuje również migrena przedsionkowa, charakteryzująca się nagłymi napadami bardzo silnych zawrotów głowy, którym towarzyszą ból głowy, nadwrażliwość na światło lub dźwięk, a także nudności.

Drugą co do częstości grupą zawrotów głowy są te o podłożu psychogennym. Mogą być one związane z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi. Uważa się, że pacjenci odczuwają silny lęk przed zawrotami głowy bardziej niż same zawroty. W tej sytuacji wskazana jest konsultacja z psychiatrą lub psychologiem. Jednakże zawroty głowy mogą być również spowodowane nadmiernym napięciem i stresem oraz przemęczeniem wynikającym z naszego trybu życia. W takiej sytuacji warto skonsultować się z naszym specjalistą Medycyny Stylu Życia celem modyfikacji codziennych zachowań oraz wdrożenia prozdrowotnych postaw.
Nie można zapominać, że zawroty głowy są często pierwszym lub najsilniej wyrażonym objawem chorób narządów wewnętrznych. Możemy je obserwować w nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach rytmu serca, anemii, chorobach tarczycy, cukrzycy oraz innych chorobach metabolicznych. Zawroty mogą również pojawić się jako objaw zatrucia organizmu lub efekt uboczny przyjmowanych leków. Z tego powodu, przy braku jednoznacznej przyczyny zawrotów głowy, rekomendujemy konsultację z internistą.

W diagnozie najistotniejsze jest określenie charakteru zawrotów, czasu ich trwania, częstotliwości nawrotów oraz objawów towarzyszących np. szumów usznych, zaburzeń widzenia, uczucia osłabienia, nudności czy wymiotów.

Leczenie zawrotów głowy prowadzone jest wielotorowo. W razie nasilonych objawów wdrażamy leki doraźne, które mają złagodzić lub usunąć odczuwane przez pacjenta dolegliwości. Następnie po przeprowadzeniu diagnostyki włączamy terapię przyczynową, nakierowaną na chorobę powodującą zawroty. Dodatkowo w przypadku zawrotów głowy o podłożu obwodowym możemy zastosować odpowiednie techniki rehabilitacyjne pomagające złagodzić nasilenie objawów.

Podczas wizyty w Centrum Medycznym Junoszy 10 Lublin nasi specjaliści neurologii kompleksowo zajmują się problemem zawrotów głowy. Włączają skuteczne leczenie objawowe, jednocześnie prowadząc diagnostykę, która ma na celu odnalezienie przyczyny dolegliwości. Mając również na uwadze, że zawroty głowy mogą być pokłosiem przypadłości o podłożu internistycznym, zalecamy również konsultację ze specjalistą chorób wewnętrznych, który pomoże w ustaleniu właściwej diagnozy.

Nasi specjaliści, którzy zajmują się zagadnieniem: